SANIK

Sanık olmak zor iştir
Hele bir de suçun yoksa
Anlatamazsın kimseye derdini
Gözünün içine içine bakarlar
Acırlar
Bir an gelir
Taşımaz başını omuzların
Gerçeği bir sen bilirsin
Çıldırırsın
Susarsın
Cesur olmak istersin
Korku yoğunlaşır yüreğinde
İşler iliklerine dek
Ya bir yanlışlık olursa dersin
Ya suçlu derlerse
Yakıştıramazsın bir türlü
Umut etmek istersin
Ürperirsin
Bilirsin
Kötü şey yapmadın
Üstelik inandın yaptıklarına
Ama neye yarar
Yargılanıyorsun şimdi
Haykırmak istersin suçsuzluğunu
Sesin kısılır kalır boğazında
Ağlayamazsın


Çaresi yoktur
Düzen böyle kurulmuş bir kere
Yargıçlara inanmak zorundasın
Karar verenler onlar
Beklersin dava bitsin
Suçsuzsun desinler
Yüreğin burulur
Sevinemezsin
Çaresizsindir
Ovuşturur durursun ellerini
Kaybolan yılların geçer gözün önünden
Bu ne biçim bir düzendir
Yaşasın haysiyet cellatları
Kim ödeyecek bütün bunları
Yanına mı kalacak yapanın
Anlamazsın olanları
Olur mu böyle şey dersin
Kabullenirsin”

Zeki Hafızoğulları - Hukukçu Anıları Seçkisi 2014

Antik Yunan Tragedyalarında Sözün Delil Olmak Bakımından İtibarı (MAKALE)

Vahdet İşsevenler

Bu çalışma Aralık 2013’te Anadolu Üniversitesi’nde tertip edilen Tragedya ve Hukuk sempozyumunda aynı başlıkla sunduğum tebliğin metinleştirilmesi gayretidir; hem bu çalışmanın hem de tebliğin kaynağı aynı denemedir. (Söz konusu deneme esas itibariyle sözü ve muhabbeti konu almaktadır; başlangıçtaki sözün, muhabbeti oldurduğu kabul edilmektedir.)

Hukuk Kuramı Dergisi 2014/Cilt:1 Sayı:2

02_03_issevenler.pdf

Hukuk ve Sanat
Prof. Dr. Yener Ünver (Editör), Prof. Dr. Özlem Çakmut (Editör), Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu, Prof. Dr. Ercan Akyiğit, Dr. Kadir Baş

Hukuk ve sanat insanların en temel ihtiyaçlarından olup, bir 'birey' olarak insanın kendisini özgürce geliştirmesi ve güvenlik içinde huzurlu ve mutlu yaşamaları için, 'siyasal güç' tarafından özenle gözetilip sürekli teşvik ve desteklenmesi gereken bilim dallarıdır.

Hukuk, bu ortak destek dışında, ayrıca sanat hak ve özgürlüğünü korumak ödeviyle teçhiz edilmiştir. Bunun nedeni, sanatın bireysel meslek olma niteliği dışında, çalışma biçim, araç ve metodlarının da evrensel olması, tıpkı onur kavramı gibi üreten insandan bağımsızlaşıp eserlerin insanlığa malolması özelliğindendir. Sanatın amaç ve en temel niteliği olan özgürce yaratma, toplumsal denetim ve gelecek nesillerin estetik beslenme tasarım ödevi gereği, yaratılan eserlerin mali ve fikri telif hakları kadar, bu alanda çalışanların da gem düşünce özgürlüğü hem çalışma koşul ve teminatları açısından özgürlük ve güvenlik kaygısı taşımaması gerekir. Bu kitap, bu bağlamda hem kavramsal ve bilimsel konuların teorik hem de uygulama hayatındaki araç ve aktörlerin hukuksal sorun, mevzuat ve güvencelerine değinmekte, hukuksal güvencelerini açıklamaktadır. Bu nedenle, sanat ve hukukun kesiştiği açılardan teorik ve pratik hukuksal konuların bilimsel olarak ele alındığı bu kitapta, sanat hakkını ilgilendiren anayasa ve ulusal üstü hukuktaki konumu kadar, fikir ve sanat eserleri, iş, borçlar hukuku sorunları da teori ve yargı uygulaması açısından ele alınarak incelenmiştir. Okuyucu, bu kitap aracılığıyla, sanatla ilgili olarak AY, FSEK, İş Kanunu ve TMK ile BK'nın hükümlerinin değerlendirilmesini ve örnek olaylarla anlatılan uygulamasını öğrenme imkanına sahiptir.

image

Hukuk ve Antropoloji

John Dewey
Çev.: Muzaffer Dülger
Çeviride kullanılan kaynak metin: John Dewey, “Anthropology and Law”, The Inlander, Vol:III, No:7, University of Michigan, April-1893, s.305-308. (Açık Erişim: https://goo.gl/Rdz7Ql)

20_04_dewey.pdf

MAKALE

HUKUK VE SİNEMA DERSİ:
NEDEN VE NASIL?
Emine Karacaoğlu*

Hukuk Kuramı Dergisinden Alınmıştır.

04_01_karacaoglu.pdf
  • Hakkımızda
  • Hukuk ve Sanat ile ilgili paylaşımlar yapılacaktır.