Boşanma Davasında Maddi Tazminat

Boşanma Davasında Maddi Tazminat

Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kus..

BOŞANMA DAVASI AÇMA

BOŞANMA DAVASI AÇMA

Bu makalede; Boşanma davası açma konusunda aklınızdaki sorulara cevap vermeye çalışacağım. Boşanma ..

KAZA TAZMİNATI

KAZA TAZMİNATI

İnsanlar günlük yaşamlarında bir takım kazalar yaşayabilirler ve bunlar sebebiyle mağdur olmaları ha..

MAAŞ HACZİNDE İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MAAŞ HACZİNDE İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Bir alacağın tahsili amacıyla yürütülen icra takiplerinde alacaklının haciz isteme hakkı kapsamında ..

BİR YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI IŞIĞINDA TAKİBİN YENİLENMESİ

BİR YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI IŞIĞINDA TAKİBİN YENİLENMESİ

Ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren geçen bir yıllık süre içerisinde haciz talebinde bulunan..

HACİZ MAHALLİNDE EVRAK ARAŞTIRMASI

HACİZ MAHALLİNDE EVRAK ARAŞTIRMASI

Borçlunun menkullerinin haczinin talep edildiği mahalde özellikle istihkak söz konusu olduğunda maha..

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA BORCA VE YETKİYE İTİRAZ

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA BORCA VE YETKİYE İTİRAZ

Kendisine icra takibi başlatılan borçlunun borcun bir kısmını veya tamamını ödediğine, alacaklıya hi..

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

Trafik kazasında ölen kişinin yakınları (desteğinden yoksun kalanlar), mirasçı olmasalar dahi, ölen ..

TRAFİK KAZA TAZMİNATI VE İŞ KAZASI TAZMİNATI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

TRAFİK KAZA TAZMİNATI VE İŞ KAZASI TAZMİNATI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

İnsanlar günlük yaşamlarında bir takım kazalar yaşayabilirler ve bunlar sebebiyle mağdur olmaları ha..

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI TAZMİNATI

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI TAZMİNATI

Trafik kazasında ölen kişinin yakınları, destekten yoksun kalanlar mirasçı olmasalar bile ölen kişin..