En Yeni Makaleler

BOŞANMA DAVASI AÇMA

BOŞANMA DAVASI AÇMA

Bu makalede; Boşanma davası açma konusunda aklınızdaki sorulara cevap vermeye çalışacağım. Boşanma davası açma ücreti ne kadar? Boşanma Davası Açma Dilekçesi nasıl yazılır dilekçe örneği i..

KAZA TAZMİNATI

KAZA TAZMİNATI

İnsanlar günlük yaşamlarında bir takım kazalar yaşayabilirler ve bunlar sebebiyle mağdur olmaları halinde kaza tazminatı alabilirler. Bu kazalar trafikte meydana gelebileceği gibi işte de me..

MAAŞ HACZİNDE İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MAAŞ HACZİNDE İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Bir alacağın tahsili amacıyla yürütülen icra takiplerinde alacaklının haciz isteme hakkı kapsamında borçlu adına kayıtlı olan taşınır ve taşınmazlara haciz uygulandığı gibi çalışmakta olan b..

BİR YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI IŞIĞINDA TAKİBİN YENİLENMESİ

BİR YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI IŞIĞINDA TAKİBİN YENİLENMESİ

Ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren geçen bir yıllık süre içerisinde haciz talebinde bulunan alacaklı, artık yenileme harcından sorumlu olmayacak ve her durumda yeniden haciz talebin..

HACİZ MAHALLİNDE EVRAK ARAŞTIRMASI

HACİZ MAHALLİNDE EVRAK ARAŞTIRMASI

Borçlunun menkullerinin haczinin talep edildiği mahalde özellikle istihkak söz konusu olduğunda mahalde bulunan bilgisayar, çekmece, dolap ve sair yerlerde borçluya ait evrak araştırması yap..

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA BORCA VE YETKİYE İTİRAZ

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA BORCA VE YETKİYE İTİRAZ

Kendisine icra takibi başlatılan borçlunun borcun bir kısmını veya tamamını ödediğine, alacaklıya hiç borcu bulunmadığına veya takibin yerleşim yeri dışında bir icra dairesinde açılmış olduğ..

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

Trafik kazasında ölen kişinin yakınları (desteğinden yoksun kalanlar), mirasçı olmasalar dahi, ölen kişinin desteğinden yoksun kaldıkları için destekten yoksun kalma tazminatı ile cenaze, de..