Hukuk Cover Image
Hukuk Profile Picture
1110 Üyeler

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, bir süre önce otopark yetersizliği nedeniyle eylem yapan 32 avukat hakkında, otoparkın giriş çıkışlarını araçlarıyla kapattıkları gerekçesiyle ’ulaşım araçlarını alıkoyma’, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 10’ar yıl hapis istemiyle dava açtı.

Uşak Adliyesi otoparkında 14 Haziran 2016’da bir avukata ait otomobilin, iddiaya göre, Başsavcılık talimatıyla çektirilmesi üzerine başlayan tartışma yeni bir boyuta taşındı. Uşak Adliyesi otoparkında avukat Feride Evran’a ait otomobil, iddiaya göre, Başsavcılık talimatıyla çektirildi.

Avukatlar, iki gün sonra 16 Haziran’da adliye girişinde otomobilleriyle eylem yaptı. Basın açıklaması yapan avukatlar, "Adliye bahçesinde boş bir şekilde hakim, savcı otoparkı dururken, avukatlara ayrılan yer adliye çalışanları, resmi araçlar, engelli araçları, vatandaşlarımızla birlikte kontrolsüz biçimde kullanılmaya terk edilmiş ve yetersiz kalmıştır. Bu konu iyi niyetle diyalog içerisinde görüşmelerle çözülmeye çalışılmış, ancak iyi niyetimize yeterli samimi gayret gösterilmemiştir. Alternatif çözümler sunmamıza karşın olumlu yaklaşılmamıştır. Kısa bir süre önce bir meslektaşımızın aracı adliye bahçesinden Emniyet Genel Müdürlüğü’nün genelgesine aykırı olarak çekiciyle götürülmüştür. Bu durum mevzuata aykırı olduğu gibi avukatlık mesleğine karşı yapılmış onur kırıcı bir davranıştır. Kabul edebilmemiz mümkün değildir. Bu olayı gerekli yasal müracaat yollarıyla yargıya ve idari makamlara intikal ettireceğiz. Avukat arkadaşlarımızın yapacağı bununla sınırlı kalmayacak" diyerek, eylem yapmıştı."

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Uşak Baro Başkanı Avukat Gürcan Sağcan’ın da bulunduğu 32 avukat hakkında TCK’nın 223/1, 223/4, 109/1, 109/3-b, 43/2-1, 37 ve 53 maddelerince 10’ar yıl hapis istemiyle, Uşak 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

BARO BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Sanıklardan, Baro Başkanı Avukat Gürcan Sağcan, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Duruşmaya yetişmeye çalışan avukat arkadaşımız, boş yer bulamadığı için resmi araçlara ayrılan yere aracını park etmek zorunda kalmıştır. Cumhuriyet Başsavcısı’nın bizzat verdiği talimatla, arkadaşımızın aracı yönetmeliğe aykırı bir şekilde çekiciyle otoparktan çektirilmiştir. Avukatların onurunu kıran bu hukuksuz olayı protesto etmek, basına sesimizi duyurmak amacıyla 16 Haziran’da o dönemki Baro Başkanı’mızca basın açıklaması yapılmış ve otoparktaki yetersizliği göstermek amacıyla da 32 avukat arkadaşımız araçlarıyla gelip, otoparka park ettiğinde araçlarını otoparkın almadığı araçların dışarda kaldığı basın tarafından da görülmüştür. 8 Kasım’da kendilerine otopark tahsis edilmesini isteyen 32 avukat hakkında Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 yıl hapis cezası istenirken, aynı tarihte Kayseri’de Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın avukatlara tahsis ettiği otoparkın açılışı yapılmaktadır. Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı meslektaşları olan avukatlara gereken değeri vererek otopark tahsis etmektedir. Uşak Cumhuriyet Başsavcısı da meslektaşları olan avukatları 10 yıl hapislerde süründürmek için dava açmaktadır."

kaynak: hukukihaber.net

Trafik Kazaları #Bilirkişi Sertifika Eğitimi kayıtları devam ediyor. Siz de #Trafik Kazaları Bilirkişi Sertifika #Eğitimi ve diğer bilirkişi eğitimleri hakkında bilgi almak istiyorsanız sitemizi inceleyebilirsiniz #hukuk #avukat #ceza www.semistanbul.com

image

1. MİRASIN REDDİ DAVASI

2. MİRASIN REDDİ DAVASI NEREDE AÇILIR

2. MİRASIN REDDİ DAVASI SÜRE


MİRASIN REDDİ

•Murisin(miras bırakan ölen kişi demektir), mirasından daha fazla borcu olması halinde; mirasçıların miras bırakanın borçlarından sorumlu olmamak için mirası reddetme hakları vardır.
• Bu husus Medeni kanunun 605 maddesinde düzenlenmiştir. Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ayrıca murisin öldüğü tarihte ödemeden aciz ve borca batık olduğu açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, mirasçılar mirası reddetmiş sayılır.

MİRASIN REDDİ SÜRESİ

•Eğer murisin(Muris miras bırakan ölen kişi demektir) öldüğü tarihte ödemeden aciz ve borca batık olduğu açıkça belli değilse veya resmen tespit edilmiş ise miras, üç ay içinde ret olunabilir.( Mirasın Reddi Davası ölenin enson ikamet ettiği yer, Sulh Hukuk Mahkemesinde acılır)
• Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe murisin ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için murisin tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.
• Ancak tedbir olarak terekenin yazımını gerektiren hallerde, yazım sürecinin zaman alacağı dikkate alınarak; mirası ret süresi, yasal ve atanmış mirasçılar için yazım işleminin sona erdiğinin sulh hakimince taraflara bildirilmesiyle başlar.
• Önemli sebeplerin varlığı halinde sulh hakimi, yasal ve atanmış mirasçılara tanınmış olan ret süresini uzatabilir veya yeni bir süre tanıyabilir

MİRASCININ MİRASI REDDETMEDEN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRASIN REDDİ

•Bir kişi kendisine kalan mirası reddetmeden ölecek olursa, mirası reddetmeden ölen mirasçının ret hakkı kendi mirasçılarına geçer.
• Bu mirasçılar için ret süresi, kendilerinin murisine mirasın geçtiğini öğrendikleri tarihten başlar. Ancak bu süre, kendilerinin murisinden geçen mirasın reddi için mirasçıya tanınan süre dolmadıkça da sona ermez.
• Ret sonucunda miras daha önce mirasçı olmayanlara geçerse; bunlar için ret süresi, önceki mirasçılar tarafından mirasın reddedildiğini öğrendikleri tarihten işlemeye başlar.

MİRASIN REDDİ ŞEKLİ

>Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır, reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekmektedir.
> Sulh Mahkemesi hakimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder. Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir. Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur.
>Mirasçı ile murisin ayrı şehirlerde olduğu ve mirasçının bulunduğu yerdeki SHM'den talep ettiğinizde mirasın reddi dilekçeniz, sorunsuz kabul görecektir.
"Mirasın reddinin tescili (TMK m.609-VVMTüz. m.39)isteklerinde yetki söz konusu değildir ve bu halde TMK m.576 ile HMK m.11 hükümleri uygulanmaz(Prof. Dr. Baki KURU/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, 2011 Ankara)". Ayrıca talebimiz HMK m.382/2-c/7'de "çekişmesiz yargı" işlerinden sayılmıştır. Bu sebeple talebimizi 4721 S.K. m.609 muvacehesinde Sayın Mahkemenizden talep etmekteyiz."Şeklinde talepte bulunula bilinir


MİRASI REDDEDEMEYECEK KİŞİLER

• Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan(mirasın paylaşma işlemlerine), terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya murisin işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke(miras) mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez.

RET EDİLEN MİRASIN TASFİYESİ

•Zamanaşımı veya hak düşümü sürelerinin dolmasına engel olmak için dava açılması ve cebri icra takibi yapılması da, ret hakkını ortadan kaldırmaz.
• Yasal yada atanmış mirasçının mirası reddetmesi halinde; yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer.
• Mirası reddeden atanmış mirasçının payı ise; murisin ölüme bağlı tasarrufundan arzusunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça, murisin en yakın yasal mirasçılarına kalır.
• Yasal mirasçıların tamamı tarafından ret olunan miras, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir ve miras bırakanın borçları ödenir, arta kalan değerler, mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir.
• Mirasçılar, mirası reddederken, kendilerinden sonra gelen mirasçılardan mirası kabul edip etmeyeceklerinin sorulmasını tasfiyeden önce isteyebilirler, bu durumda sulh hakimi tarafından daha sonra gelen mirasçılara mirasın ret edildiği bildirilir; eğer sonraki mirasçılar bir ay içinde mirası kabul etmezlerse reddetmiş sayılırlar. Bunun üzerine miras, iflas hükümlerine göre tasfiye edilir ve tasfiye sonunda arta kalan değerler, önce gelen mirasçılara verilir.
• Malvarlığı borcuna yetmeyen bir mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse; alacaklıları veya iflas idaresi, kendilerine yeterli bir güvence verilmediği takdirde, ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler. Reddin iptaline karar verilirse, miras resmen tasfiye edilir, tasfiye edilen mirastan reddeden mirasçının payına bir şey düşerse bundan, önce itiraz eden alacaklıların, daha sonra diğer alacaklıların alacakları ödenir. Arta kalan değerler ise, ret geçerli olsa idi bundan yararlanacak olan mirasçılara verilir.
• Ödemeden aciz bir murisin mirasını reddeden mirasçılar, onun alacaklılarına karşı, ölümünden önceki beş yıl içinde ondan almış oldukları ve mirasın paylaşılmasında geri vermekle yükümlü olacakları değer ölçüsünde sorumlu olurlar. Olağan eğitim ve öğrenim giderleriyle adet üzere verilen çeyiz, bu sorumluluğun dışındadır. İyi niyetli mirasçılar, ancak geri verme zamanındaki zenginleşmeleri ölçüsünde sorumlu olurlar.


MİRASIN REDDEDİLMESİNİN SONUÇLARI İLE İLGİLİ BİR ÖRNEKLE.
Mirasın reddi halinde, mirası reddeden mirasçının mirasçılık hakları sona erer. Mirasın reddedilmesi sadece mirası reddeden kişiye yönelik sonuç ortaya çıkartır. Mirasın reddi halinde, reddeden kişinin yasal mirasçı veya atanmış mirasçı olması, reddeden mirasçıların sayısı gibi durumlara göre farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Aşağıda bu durumlara değinilmektedir.
Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığında kendisi sağ değilmiş gibi hak sahiplerine geçer. Örneğin, murisin 240.000 TL değerindeki mirası için kanuni mirasçıları eşi (E) ve 4 çocuğu (A, B, C, D) olsun. Miras reddedilmediğinde eş mirasın 1/4'ü olan 60.000 TL'yi alacak; çocuklar ise kalan 180.000 TL'yi 45.000 TL'lik paylar halinde alacaktır. Çocuklardan (D) mirası reddederse, mirası (D)'nin mirasçılarına geçecektir. (D) evli ve çocukluysa (D)'nin miras payı olan 45.000 TL (D)'nin eşiyle çocukları arasında paylaştırılacaktır (eşe 1/4'ü, kalan çocuklara). (D) evli ve çocuğu yoksa (D)'nin miras payı (D)'nin eşiyle (D)'nin üstsoyu arasında paylaştırılacaktır (eşe 1/2'si kalan (D)'nin annesine). Eğer (D) bekarsa, payının tamamı annesine geçecektir.
Mirası atanmış mirasçı reddederse; murisin aksi yönde iradesi olduğu anlaşılmadığı takdirde, mirası reddeden atanmış mirasçının payı murisin en yakın yasal mirasçılarına kalır.

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU DAVA TÜRLER-HARÇLAR


Alacak (Fikir ve Sanat Eseri İle İlgili Sözleşmeden Kaynaklanan)- Nispi Harç
Coğrafi İşaret - Maktu Harç
Coğrafi İşaret (Coğrafi İşaret İle İlgili Kurum Kararlarının İptali)- Nispi Harç
Coğrafi İşaret (Coğrafi İşaretin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Coğrafi İşaret (Coğrafi İşaretlerden Doğan Haklara Tecavüzden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Coğrafi İşaret (Maddi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Coğrafi İşaret (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli) - Harca Tabi değil
Coğrafi İşaret (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)- Nispi Harç
Coğrafi İşaret (Tecavüzün Giderilmesi İstemli) - Maktu Harç
Coğrafi İşaret (Tecavüzün Ref'i İstemli) - Maktu Harç
Coğrafi İşaret (Tecavüzün Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Delillerin Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Endüstriyel Tasarım Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Endüstriyel Tasarımın Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Endüstriyel Tasarımla İlgili Kurum Kararlarının İptali) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Maddi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Endüstriyel Tasarım (Manevi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Endüstriyel Tasarım (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli) - Harca Tabi değil
Endüstriyel Tasarım (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)- Nispi Harç
Endüstriyel Tasarım (Tasarımın Gaspı İddiasına Dayalı) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Tasarımın İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Giderilmesi İstemli) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Ref'i İstemli) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Zorunlu Lisans ve Ön Kullanım Hakkı Tanınması İstemli) - Maktu Harç
Entegre Devre Topografyaları - Maktu Harç
Entegre Devre Topografyaları (Entegre Devre Topografyaları İle İlgili Kurum Kararlarının İptali) - Maktu Harç
Entegre Devre Topografyaları (Entegre Devre Topografyalarına Tecavüzden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Entegre Devre Topografyaları (Entegre Devre Topografyalarının Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Delillerin Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Md. İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model İsteme Hakkının ve Faydalı Md. Gaspı İddialı) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Maddi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Faydalı Model Belgesi (Manevi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Faydalı Model Belgesi (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli) - Harca Tabi değil
Faydalı Model Belgesi (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)- Nispi Harç
Faydalı Model Belgesi (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Tecavüzün Ref'i İstemli) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Tecavüzün Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Y.İ.D. Kurulu Kararlarının İptali İstemli) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Zorunlu Lisans ve Ön Kullanım Hakkı Tanınmasına İlişkin) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Zorunlu Lisans verme Ücretinin Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Fikir ve Sanat Eseri - Maktu Harç
Fikir ve Sanat Eseri (Maddi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Fikir ve Sanat Eseri (Manevi Tazminat İstemli.)- Nispi Harç
Fikir ve Sanat Eseri (Tecavüzün Meni İstemli) - Maktu Harç
Fikir ve Sanat Eseri (Tecavüzün Tesbiti İstemli) - Maktu Harç
Fikir ve Sanat Eseri (Temin Edilen Kârın Devri İstemli)- Nispi Harç
Fikir ve Sanat Sanat Eseri Sahipliğinden Kaynaklanan Haklara Tecavüzün Ref'i, Önlenmesi ve Tazmini - Maktu Harç
Hakem Tayini - Maktu Harç
Hakemin Reddi- Nispi Harç
İstirdat- Nispi Harç
İtirazın İptali- Nispi Harç
İtirazın İptali (Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)- Nispi Harç
Marka - Maktu Harç
Marka (Delillerin Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Marka (Maddi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Marka (Manevi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Marka (Marka Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali) - Maktu Harç
Marka (Marka İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Marka (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli) - Harca Tabi değil
Marka (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)- Nispi Harç
Marka (Tanınmış Marka Olduğunun Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Marka (Tecavüzün Giderilmesi İstemli) - Maktu Harç
Marka (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Marka (Tecavüzün Ref'i İstemli) - Maktu Harç
Marka (Tecavüzün Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Menfi Tespit- Nispi Harç
Menfi Tespit (Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK Kaynaklı)- Nispi Harç
Patent - Maktu Harç
Patent (Buluşun İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Patent (Delillerin Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Patent (Lisans verme Ücretinin Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Patent (Maddi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Patent (Manevi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Patent (Patent Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Patent (Patent Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Patent (Patent İle İlgili Kurum Kararlarının İptali) - Maktu Harç
Patent (Patent İsteme Hakkının ve Patentin Gaspı İddialı) - Maktu Harç
Patent (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli) - Harca Tabi değil
Patent (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)- Nispi Harç
Patent (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Patent (Tecavüzün Ref'i İstemli) - Maktu Harç
Patent (Tecavüzün Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Patent (Zorunlu Lisans ve Ön Kullanım Hakkı Tanınmasına İlişkin) - Maktu Harç
Sözleşmenin Uyarlanması- Nispi Harç
Tanıma ve Tenfiz - Maktu Harç
Tazminat- Nispi Harç
Tazminat (Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Fikir ve Sanat Eserleri Sahipliğinden Kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan)- Nispi Harç
Tespit (Fikir ve Sanat Eseri Sahipliğinin Tespiti) - Maktu Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi - Maktu Harç
Yeni Bitki Çeşitleri - Maktu Harç
Yeni Bitki Çeşitleri (Yeni Bitki Çeşitleri İle İlgili Kurum Kararlarının İptali) - Maktu Harç
Yeni Bitki Çeşitleri (Yeni Bitki Çeşitlerine Tecavüzden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Yeni Bitki Çeşitleri (Yeni Bitki Çeşitlerinin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) - Maktu Harç
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit - Maktu Harç

  • Hakkımızda
  • Hukuk alanında her şey