Gider avansı tarifesinde değişiklik yapıldı...Bugünkü Resmî Gazete ile 
Dava Açılırken Davacı tarafından; 
a) Taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri, 
b) Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri, 
c) Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte 95 TL ulaşım gideri, 
ç) Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesinde davanın açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti, 
d) Diğer iş ve işlemler için 60 TL, 
toplamını avans olarak öder. 

Değişikliğin Zaman bakımından uygulaması; 1/10/2011 tarihinden önce açılmış olan davalarda, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre gider avansı ikmal ettirilecektirler