Dava, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçlarına ilişkindir.

Sanık için baro tarafından görevlendirilen zorunlu savunman ücretinin Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla ayrılan ödenekten karşılanacağı gözetilmeden sanıktan alınmasına hükmedilmesi,

İddianame yerine geçen görevsizlik kararında sanığa yüklenen yağma suçunun gerektirdiği cezanın alt ve üst sınırları bakımından hükmün açıklandığı oturumda, savunman bulundurulmaksızın, ek savunma alınmaksızın hükümlülük kararı verilmesi suretiyle savunma hakkının kısıtlanması, isabetsizdir.

YARGITAY
6. CEZA DAİRESİ
E. 2014/7065
K. 2017/3981
T. 2.11.2017