CEZA MUHAKEMESİNDE HÜKÜM ÇEŞİTLERİ

Ceza Muhakemesinde Hüküm Çeşitleri

Ceza yargılaması sonunda verilebilecek olan hükümler sınırlı sayıda olacak şekilde kanun ile düzenleme bulmuştur. Duruşmanın sona erdiği belirtildikten hemen sonra hüküm verme aşamasına geçilecektir. Verilebilecek bu hükümler beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi, davanın düşmesi ve mahkumiyet kararlarıdır.

                “Beraat kararı;

  1. a) Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması,
  2. b) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması,
  3. c) Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması,
  4. d) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması,
  5. e) Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması hallerinde verilebilecektir.”

Ceza verilmesine yer olmadığı kararı ise kusurun bulunmadığının anlaşıldığı hallerde ve cezalandırmaya engel başka bir sebebin varlığı halinde verilebilecektir. Sanığın kusurunun bulunmaması halleri;

-Yüklenen suçla bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya sağır ve dilsizlik hali ya da geçici nedenlerin bulunması,

-Yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi,

-Meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması,  

-Kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi şeklinde sayılabilecektir.

“İşlenen fiilin suç olma özelliğini devam ettirmesine rağmen;

  1. a) Etkin pişmanlık,
  2. b) Şahsî cezasızlık sebebinin varlığı,
  3. c) Karşılıklı hakaret,
  4. d) İşlenen fiilin haksızlık içeriğinin azlığı,

Dolayısıyla, faile ceza verilmemesi hallerinde, ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir.”

Mahkumiyet kararı ise ancak yüklenen suçun sanık tarafından işlendiği sabit olununca verilebilecektir.

                Derhal beraat kararı verilebilecek hallerde bu karar dışında düşme, durma, ceza verilmesine yer olmadığı kararı gibi kararlar verilmesi mümkün değildir. Dosya durumundan anlaşılacağı üzere verilebilecek birden fazla kararın olması durumunda bu kararlardan sanığın daha lehine olanının tercih edilmesi istendiği için böyle bir düzenleme kanun ile yapılmıştır.

                Hükmün şekline ilişkin unsurlar ise Ceza Muhakemesi Kanunu 232. Madde içerisinde düzenleme bulmuştur. Tüm hükümler Türk milleti adına verilir ve bu hükmün başına yazılarak kaydedilir. Hüküm katılan tüm hakimler tarafından imzalanır. Kararın ne olduğu, verilen ceza miktarı ile tazminat istemleri ve başvurulabilecek kanun yolları da hüküm içerisinde açıkça gösterilir.

17533 görüntüleme