Taksitli Sözleşmelerdeki Haklarınıza Dair Bir-İki Dipnot

Taksitli Sözleşmeler Mağduriyeti Kaçınılmaz Akitler Olduğuna Dair Yanlış İnanca Biraz Sekte Vuralım. Tüketici Çaresiz Değildir!

İnsanlar yaratıldıktan sonra kıyamete değin sürecek bir ikircikli sistem kurulmuştur. İşbu ikircikli sistem ortadan kaldırılması namümkün olan, Thomas Hobbes'un "İnsan, insanın kurdudur." tespitinde vücut bulan bir gerçektir. İnsanoğlunun bu hali meşhur olan Habil ile Kabilden beri mevcuttur. Bütün mitoslar, medeniyetler, ilahi dinler, felsefi inançlar, sair yapılar bu durumu anlatmış, bu bedbaht menfaatlar çatışmasına çare aramıştır. Bütün zihinlerin birleşiminden bir 'ortak sözleşme' ile devlet kurulmuş ve mağdurları koruma görevini bireylerin şahsından kendi tüzel kişiliğine taşımıştır.
Çağımızda bu ikircikli Habil- Kabil metaforunun karşılığı sanayi devrimi ile sağlayıcı/satıcı ile tüketici olarak vücut bulmuştur. Tarihi olgunun tekrarı olarak yine hukuku çiğnenen -çoğunlukla- tüketici olmuştur. Ve devletin yasama organı bu hakkaniyetsiz durumda tüketicinin haklarını korumaya yönelik birçok tedbirler almıştır.
****
Tüketicinin mağduriyetlerinin en büyük nedeni mevzuata vatandaşların hakim olmamasından kaynaklanmaktadır. Toplum olarak en çok sorun yaşanan tüketici vakıalarından birisi taksitle satış sözleşmesi yapıldıktan sonra fesih hakkının olmadığı, her ne olursa olsun tüketicinin ücreti ödemek zorunda olduğu yönündeki düşüncedir.
Oysaki Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun m.18'e göre tüketici sözleşmeyi imzaladıktan itibaren hiçbir gerekçe göstermeksizin yazılı herhangi bir vasıta ile( e-mail, noter, mektup...) cayma hakkını kullanarak sözleşmeden dönebilir. Ancak Taksitli Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmeliğe göre gözden geçirme yani kontrol edilecek kadar kullanılmış olduğu halde bu hakkı kullanabilirsiniz. Cayma hakkını kullandığınızda satıcı bütün aldığı ödemeleri herhangi bir kesinti yapmadan iade etmek zorundadır.

Bir başka bilgi eksikliğinden ötürü mağduriyet yaşanan konu ise senetlerin icraya konulmasında ortaya çıkmaktadır. Mesela bir mobilya aldınız ve 6 ay taksitle ödemesini yapacaksınız. Bunun içinde 3000 TL'lik bir bono-senet imzaladınız. 3. taksidi ödeyemediğiniz için satıcı hakkınızda icra takibi başlattı. Satıcının hakkıdır, imzaladım, icra bedelini de ödeyeceğim değil mi? Hayır! Hiçte öyle değil. Taksitli Satış Sözleşmeler Hakkında Yönetmelik m.11'e göre tüketicinin almış olduğu mal veya hizmetten ötürü düzenlenen kıymetli evraklar nama yazılı ve her taksit için ayrı düzenlenmiş olması gerekir. Yani siz icra ödeme emri geldiğinde yasal takip süresinde itirazınızı yapıp, senedin geçersiz olduğunu öne sürerseniz icra takibi duracaktır. Bu senede dayalı herhangi bir icra işlemi yapılamaz. Tabiki sözleşmeye dayalı haklarını satıcı kullanabilir.
Eğerki işlemlerimizin hukuki durumlarını tüketiciler olarak gözden kaçırmaz isek bu zamana kadar yaşadığımız birçok mağduriyeti ve maddi kayıplarımızı yaşamayabiliriz.

364 görüntüleme