ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI TAZMİNATI

Trafik kazasında ölen kişinin yakınları, destekten yoksun kalanlar mirasçı olmasalar bile ölen kişinin desteğinden yoksun kaldıkları için destekten yoksun kalma tazminatı, cenaze, defin ve hastane masraflarını isteye bilirler. Ölümlü trafik kazasında ölen kişinin yak

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI TAZMİNATI

Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin karıştığı ölüm, yaralanma ve maddi zararla sonuçlanan kazalar trafik kazası’dır.”

Detayları Sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Hemen Başvurun

Trafik Kazası Türleri

 • İki veya daha fazla aracın çarpışması
 • Çarpışan araçların ardı sıra başka araçların da karışması
 • Sürücü hatası sonucu tek yanlı kaza
 • Tek yanlı, ancak yol kusurlarının da etken olması
 • Motorlu aracın yayalara çarpması
 • Motorlu aracın, taşıdığı yolculara zarar vermesi
 • Motorlu aracın hayvanlara, nesnelere ve tesislere çarpması
 • Aracın düzenli bakımının yapılmamasından kaynaklanan teknik arıza
 • Aracın imalat hatasından kaynaklanan teknik arıza
 • Demir yolu geçidinde tren ile kara motorlu aracının çarpışması
 • Engellenemez doğa olayı (mücbir sebep) nedeniyle gerçekleşebilir.

Ölümlü Trafik Kazası Nedeni ile Maddi Ve Manevi Tazminat

Ölümlü trafik kazasında ölen kişinin yakınları (desteğinden yoksun kalanlar), mirasçılık söz konusu olmaksızın,Ölümlü trafik kazasında ölen kişinin yakınları desteğinden yoksun kaldıkları için destekten yoksun kalma tazminatı ile cenaze ve defin masrafları adı altında maddi tazminat talep edebilirler.

Ölümlü trafik kazasında ölen kişinin yakınları duydukları elem, acı ve üzüntü nedeniyle manevi tazminat isteme hakkına da sahiptirler.

Trafik kazasından ölüm hemen gerçekleşmemiş ise kaza gününden ölüm gününe kadar hastane ve yol giderleri başta olmak üzere yapılan her türlü masraflarını ve kazanç kayıplarını isteyebileceklerdir.

Ölümlü trafik kazasından ölen kişinin annesi, babası, eşi, çocukları, kardeşleri, nişanlısı, bakım ve desteğine muhtaç olanlar maddi ve manevi tazminat isteme hakkına sahiptirler. Ölümlü trafik kazasının gerçekleşmesinden itibaren yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) gereği 15 yıllık süre içerisinde bu tazminatların alınması gerekmektedir. 15 yılın ardından süreler zamanaşımına uğrayacağından tazminat talep edilemeyecektir.

Detayları Sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Hemen Başvurun

TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT DAVASI ZAMAN AŞIMI TABLOSU
765 SAYILI ESKİ TCKYARALANMA5 YIL
5237 SAYILI YENİ TCKYARALANMA8 YIL
765 SAYILI ESKİ TCKÖLÜM10 YIL
5237 SAYILI YENİ TCKÖLÜM15 YIL
765 SAYILI ESKİ TCKYARALANMA +ÖLÜM10 YIL
5237 SAYILI YENİ TCKYARALANMA +ÖLÜM15 YIL
*** 5237 SAYILI YENİ TÜRK CEZA KANUNU 01.06.2005 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BU TARİHTEN SONRA MEYDANA GELEN KAZALARDA YENİ CEZA KANUNUN ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.


Ölümlü Trafik Kazalarında Tazminat Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Ölümlü Trafik kazalarında hayatını kaybedenin yakınlarına ve kazazedelere ödenecek tazminatın tutarı, sigorta poliçelerinde üst sınır olarak yer almaktadır. Kazazede ve yakınlarının ne kadar tazminat alabileceği yönündeki soruya net cevap vermek yanlış olur. Çünkü mağdur ve yakınlarına ödenecek tazminat tutarı bu konuda uzman kişiler tarafından hesaplanmaktadır.

Trafik kazası tazminat hesaplaması, hayatını kaybeden kişinin yaşı, aile ekonomisine katkısı, geride kalan yakınlarının sayısı gibi kriterler göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. Örneğin; bir kazada hayatını kaybeden 60 yaşındaki bir kişinin yakınına ödenecek tazminat ile 20 yaşında kazada hayatını kaybeden kişinin yakınlarına ödenecek tazminat farklı olacaktır.

Trafik kazasında tazminatın hesaplanmasında ölen kişinin ve kazazedenin ekonomik durumu ve uğramış olduğu zararların tam olarak tespiti çok önemlidir. Trafik kazası tazminat hesaplama sırasında hasarlar delilleriyle tam olarak ispat edilemez ise asgari ücret üzerinden zararın hesaplanması ve daha düşük tazminat miktarlarının hak sahiplerine ödenmesi söz konusu olacaktır.

Hemen Başvurun

Maddi Ve Manevi Tazminat Kimlerden İstenebilir?

Ölümlü trafik kazalarından kaynaklı tazminatlar; trafik kazasına sebebiyet veren kişiden istenir. Ancak bu husus; kazanın şekli, kusur durumu gibi her vakıada farklı değerlendirilmektedir. Örneğin; aracı kullanan kişi kusurlu olarak trafik kazasına sebebiyet vermesi durumunda, tazminat talepleri aracı kullanan kişiye ve araç sahibine yöneltilecektir.

Ayrıca ilgili yasalar gereği Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında ilgili sigorta poliçesinde belirtilen miktarlarla sınırlı olmak kaydıyla Sigorta Şirketi tazminatlardan sorumludur. Tek taraflı ölümlü trafik kazalarında ölen kişi tamamen kusurlu olsa bile, ölen kişinin yakınlarının trafik kazası tazminat taleplerinden Sigorta Şirketi sorumludur.

Detayları Sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Hemen Başvurun

Ölümlü Trafik Kazasında Vefat Dosyalarında Gerekli Evraklar

Kaza tespit tutanağı

Veraset ilamı

Nüfus kayıt örneği

Ölen kişinin mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge

Ölüm raporu

Detayları Sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Hemen Başvurun