Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

Trafik kazasında ölen kişinin yakınları (desteğinden yoksun kalanlar), mirasçı olmasalar dahi, ölen kişinin desteğinden yoksun kaldıkları için destekten yoksun kalma tazminatı ile cenaze, defin ve hastane masraflarını talep edebilirler. Ayrıca ölen kişinin yakınları d

Trafik kazasında ölen kişinin yakınları (desteğinden yoksun kalanlar), mirasçı olmasalar dahi, ölen kişinin desteğinden yoksun kaldıkları için destekten yoksun kalma tazminatı ile cenaze, defin ve hastane masraflarını talep edebilirler. Ayrıca ölen kişinin yakınları duydukları elem, acı ve üzüntü nedeniyle manevi tazminat isteme hakkına da sahiptirler. Ölümlü trafik kazasının gerçekleşmesinden itibaren 15 yıllık süre içerisinde bu tazminatların alınması gerekmektedir.

Derneğimiz Bu noktada sizlere hukuki Destek sağlamaktadır.

Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lâstik tekerlekli traktörlerin karıştığı ölüm, yaralanma ve maddi zararla sonuçlanan kazalar trafik kazası’dır.”

Trafik Kazası Türleri

  1. a) İki veya daha fazla aracın çarpışması biçiminde;
  2. b) Çarpışan araçların ardı sıra başka araçların da karışması ile zincirleme;
  3. c) Sürücü hatası sonucu tek yanlı kaza biçiminde;
  4. d) Tek yanlı, ancak yol kusurlarının da etken olması ile;
  5. e) Motorlu aracın yayalara çarpması biçiminde;
  6. f) Motorlu aracın, taşıdığı yolculara zarar vermesi biçiminde;
  7. g) Motorlu aracın hayvanlara, nesnelere ve tesislere çarpması biçiminde
  8. h) Aracın düzenli bakımının yapılmamasından kaynaklanan teknik arıza biçiminde;
  9. i) Aracın imalât hatasından kaynaklanan teknik arıza biçiminde;

ı) Demiryolu geçidinde tren ile kara motorlu aracının çarpışması biçiminde;

  1. k) Engellenemez doğa olayı (mücbir sebep) nedeniyle gerçekleşebilir.

 

Ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat

Trafik kazasında ölen kişinin yakınları (desteğinden yoksun kalanlar), mirasçılık söz konusu olmaksızın, ölen kişinin desteğinden yoksun kaldıkları için destekten yoksun kalma tazminatı ile cenaze ve defin masrafları adı altında maddi tazminat talep edebilirler.

 

Ayrıca ölen kişinin yakınları duydukları elem, acı ve üzüntü nedeniyle manevi tazminat isteme hakkına da sahiptirler.

 

Ölüm hemen gerçekleşmemiş ise kaza gününden ölüm gününe kadar hastane ve yol giderleri başta olmak üzere yapılan her türlü masraflarını ve kazanç kayıplarını isteyebileceklerdir.

 

Ölen kişinin annesi, babası, eşi, çocukları, kardeşleri, nişanlısı, bakım ve desteğine muhtaç olanlar maddi ve manevi tazminat isteme hakkına sahiptirler. Ölümlü trafik kazasının gerçekleşmesinden itibaren yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) gereği 15 yıllık süre içerisinde bu tazminatların alınması gerekmektedir. 15 yılın ardından süreler zamanaşımına uğrayacağından tazminat talep edilemeyecektir.

 

TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT DAVASI ZAMANAŞIMI TABLOSU

 

 

765 SAYILI ESKİ TCK

YARALANMA

5 YIL

5237 SAYILI YENİ TCK

YARALANMA

8 YIL

765 SAYILI ESKİ TCK

ÖLÜM

10 YIL

5237 SAYILI YENİ TCK

ÖLÜM

15 YIL

765 SAYILI ESKİ TCK

YARALANMA +ÖLÜM

10 YIL

5237 SAYILI YENİ TCK

YARALANMA +ÖLÜM

15 YIL

*** 5237 SAYILI YENİ TÜRK CEZA KANUNU 01.06.2005 TRAİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BU TARFİHTEN SONRA MEYDANA GELEN KAZALARDA YENİ CEZA KANUNUN ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.

 

 

 

 

TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

 

Trafik kazalarında hayatını kaybedenin yakınlarına ve kazazedelere ödenecek tazminatın tutarı, sigorta poliçelerinde üst sınır olarak yer almaktadır. Kazazede ve yakınlarının ne kadar tazminat alabileceği yönündeki soruya net cevap vermek yanlış olur. Çünkü mağdur ve yakınlarına ödenecek tazminat bu konuda uzman kişiler tarafından hesaplanmaktadır.

 

Tazminat hesaplaması, hayatını kaybeden kişinin yaşı, aile ekonomisine katkısı, geride kalan yakınlarının sayısı gibi kriterler göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. Örneğin; bir kazada hayatını kaybeden 60 yaşındaki bir kişinin yakınına ödenecek tazminat ile 20 yaşında kazada hayatını kaybeden kişinin yakınlarına ödenecek tazminat farklı olacaktır.

 

Tazminatın hesaplanmasında ölen kişinin ve kazazedenin ekonomik durumu ve uğramış olduğu zararların tam olarak tespiti çok önemlidir. Bu hesaplama sırasında hasarlar delilleriyle tam olarak ispat edilemez ise asgari ücret üzerinden zararın hesaplanması ve daha düşük tazminat miktarlarının hak sahiplerine ödenmesi söz konusu olacaktır.

 

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT KİMLERDEN İSTENEBİLİR?

 

Trafik kazalarından kaynaklı tazminatlar; trafik kazasına sebebiyet veren kişiden istenir. Ancak bu husus; kazanın şekli, kusur durumu gibi her vakıada farklı değerlendirilmektedir. Örneğin; aracı kullanan kişi kusurlu olarak trafik kazasına sebebiyet vermesi durumunda, tazminat talepleri aracı kullanan kişiye ve araç sahibine yöneltilecektir.

 

Ayrıca ilgili yasalar gereği Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında ilgili sigorta poliçesinde belirtilen miktarlarla sınırlı olmak kaydıyla Sigorta Şirketi tazminatlardan sorumludur. Tek taraflı ölümlü trafik kazalarında ölen kişi tamamen kusurlu olsa bile, ölen kişinin yakınlarının tazminat taleplerinden Sigorta Şirketi sorumludur.

 

VEFAT DOSYALARINDA GEREKLİ BELGELER

Kaza tespit tutanağı,

Veraset ilamı,

Nüfus kayıt örneği,

Ölen kişinin mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge,

Ölüm raporu,